is the relative identification of the narrator with the characters

listen to the pronunciation of is the relative identification of the narrator with the characters
İngilizce - Türkçe

is the relative identification of the narrator with the characters teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

point of view
bakış açısı

Bu geçerli bir bakış açısıdır. - This is a valid point of view.

Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. - We should consider the problem from a child's point of view.

point of view
görüş açısı
point of view
noktainazar
point of view
bakım
point of view
görüş

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

point of view
Nokta-i nazar
İngilizce - İngilizce
point of view
is the relative identification of the narrator with the characters

  Heceleme

  I·s the rel·a·tive i·den·ti·fi·ca·tion of the nar·ra·tor with the characters

  Türkçe nasıl söylenir

  îz dhi relıtîv aydentıfıkeyşın ıv dhi nereytır wîdh dhi kärîktırz

  Telaffuz

  /əz ᴛʜē ˈrelətəv īˌdentəfəˈkāsʜən əv ᴛʜē ˈnerātər wəᴛʜ ᴛʜē ˈkarəktərz/ /ɪz ðiː ˈrɛlətɪv aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən əv ðiː ˈnɛreɪtɜr wɪð ðiː ˈkærɪktɜrz/

  Günün kelimesi

  feuilleton