involving or characterized by harmony

listen to the pronunciation of involving or characterized by harmony
İngilizce - Türkçe

involving or characterized by harmony teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

consonant
ünsüz

Gardrobumun dört kapısı ve iki aynası var. Adı, üç sesli harf ve bir ünsüz içeren bir İsveç şirketi tarafından üretildi. - My wardrobe has four doors and two mirrors. It was manufactured by a Swedish company, whose name contains three vowels and a consonant.

Ünsüzlerin çoğu İngilizcedekiler gibi telaffuz edilir. - Most of the consonants are pronounced like those in English.

consonant
{i} sessiz harf
consonant
konsonant
consonant
ünsüz harf

En sevdiğin ünsüz harf nedir? - What is your favorite consonant?

consonant
uyumlu
consonant
uyuşan
consonant
ses uyumu olan
consonant
aynı seslere sahip olan
consonant
to veya with ile uygun
consonant
ahenkli
consonant
{s} to/with -e uygun, ile uyumlu
consonant
{i} ünsüz, sessiz, konson, konsonant
consonant
uyumlu/tutarlı
consonant
sessiz harf,uygun
consonant
bağdaşan
consonant
konson
harmonic
{s} uyumlu
İngilizce - İngilizce
harmonized
harmonic
consonant
harmonised
involving or characterized by harmony

  Heceleme

  in·vol·ving or char·ac·ter·ized by har·mo·ny

  Türkçe nasıl söylenir

  învälvîng ır kerıktırayzd bay härmıni

  Telaffuz

  /ənˈvälvəɴɢ ər ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈhärmənē/ /ɪnˈvɑːlvɪŋ ɜr ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈhɑːrməniː/