introduction, beginning

listen to the pronunciation of introduction, beginning
İngilizce - Türkçe

introduction, beginning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preamble
(Askeri) başlangıç sinyali
preamble
gerekçe
preamble
(Bilgisayar) eşzamanlama eki
preamble
(Osmanlıca) dibace
preamble
başlama eki
preamble
açış konuşması
preamble
önsöz
preamble
giriş
preamble
açış konuşması/yazısı
preamble
{i} başlangıç
preamble
(Askeri) BAŞLIK BİLGİSİ: Düşmanı dinleme haberlerinde bizzat ilk istasyon tarafından gönderilen başlık
İngilizce - İngilizce
preamble
introduction, beginning