interchangeability

listen to the pronunciation of interchangeability
İngilizce - Türkçe
birbiriyle değiştirilebilme
yer değiştirebilme
(Askeri) MÜŞTEREK KULLANILABİLME: İki veya daha fazla kalemin a) performans ve dayanıklılık olarak fiziki ve işlevsel özelliklere sahip olması ve b) kalemlerin kendilerinde, veya bitişik kalemlerde, ayarlama hariç bir değişiklik yapmadan ve uyması ve performansı açısından, seçim yapılmaksızın bir diğerinin yerine konabilmesi halinde ortaya çıkan durum. Bak. "compatibility"
interchangeability lists
(Askeri) MÜŞTEREK PARÇA LİSTELERİ: Çeşitli tipten genel maksat ve muharebe araçlarında müşterek kullanılan ve bu araçların birinden diğerine takılabilen parçaları gösterir listeler. INTERCHART RELATIONSHIP DIAGRAM (INDEX TO ADJOINING SHEETS): HARİTA İLİŞKİ DİYAGRAMI: Bir deniz veya kara haritasında, aynı seriden (veya ilgili seriden) bitişik paftaların isim ve/veya numaralarını gösteren diyagram. INTERCHART RELATIONSHIP DIAGRAM (INDEX TO ADJOINING SHEETS): HARİTA KOMŞU PAFTA TAKSİMAT ENDEKSİ: İki kalın münhani arasında eğriler arasındaki yükseklik farkına bağlı olmak üzere, çizilen 3 veya 4 adet münhani
interchangeable
{s} birbiriyle değiştirilebilir
interchangeable
değiş tokuş edilebilir
interchangeable
(with ile) birbirinin yerine geçebilir
interchangeable
değiştirilebilir
interchangeable
birbirinin yerine kullanılabilir
interchangeable
(İnşaat) birbirine uyar
interchangeable
{s} yer değiştirebilir
interchangeable
birbiri ile değiştirilebilir
operational interchangeability
(Askeri) BİRBİRİ YERİNE KULLANABİLME KABİLİYETİ: Bir maddenin verim etkinliğinde, sıhhatinde ve emniyetinde bir azalma olmadan başka bir terkip veya kaynaktan olan diğer bir madde yerine kullanılabilmesi
İngilizce - İngilizce
the quality of being capable of exchange or interchange
The ability of one product, process or service to be used in place of another to fulfill the same requirements (ISO-IEC)
{i} state of being exchangeable, ability to be interchanged
the ability to be interchangeable
The ability to interchange system components with minimum effect on system accuracy
The condition that ensures the universal exchange of a mechanism or assembly
  A condition which exists when two or more items possess such functional and physical characteristics as to be equivalent in performance and durability, and are capable of being exchanged one for the other without alteration of the items themselves, or of adjoining items, except for adjustment, and without selection for fit and performance   [JP1]
The condition that exists between devices or systems that exhibit equivalent functionality, interface features and performance to allow one to be exchanged for another, without alteration, and achieve the same operational service An alternative term for compatibility Compare Interoperability
The state or quality of being interchangeable; interchangeableness
interchangeable
convertible
interchangeable
Means exchangeable Interchangeable items are objects which, in terms of size, quantity or weight, are quantifiable and, therefore, interchangeable Interchangeable goods or securities can only be traded on the stock exchanges, i e they are not mutually exchangeable or interchangeable Banknotes, for example: a 50 Deutschmark note is interchangeable with any other Goods can be rendered interchangeable by standardisation
interchangeable
A condition which exists when two or more items possess such functional and physical characteristics as to be equivalent in performance and durability, are capable of being exchanged one for the other without alteration of the items themselves or of adjoining items, except for adjustment, and without selection for fit and performance
interchangeable
Admitting of exchange or mutual substitution
interchangeable
(mathematics, logic) such that the arguments or roles can be interchanged; "the arguments of the symmetric relation, `is a sister of,' are interchangeable"
interchangeable
Following each other in alternate succession; as, the four interchangeable seasons
interchangeable
{s} exchangeable, can be traded; can change places with something else
interchangeable
of or relating to or suggestive of complementation; "interchangeable electric outlets"
interchangeable
Things that are interchangeable can be exchanged with each other without it making any difference. Every part on the new models is interchangeable with those on the original. + interchangeably inter·change·ably These expressions are often used interchangeably, but they do have different meanings. things that are interchangeable can be used instead of each other
interchangeable
Freely substitutable. May be swapped at will
interchangeable
Allows for the interchange or switching of products or components
interchangeable
capable of replacing or changing places with something else; "interchangeable parts"
interchangeability