innervate

listen to the pronunciation of innervate
İngilizce - Türkçe
sinir jüyesine bağlamak
sinirle donat
{f} cesaretlendirmek
{f} sinir sistemine bağlamak
{f} sinirlerini kuvvetlendirmek
{f} canlandırmak
innervation
sinirle donatma
innervation
sinir jüyesine bağlama
innervation
(Tıp, İlaç) Santral sınır sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi
innervation
(Tıp) İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi
innervation
(Diş Hekimliği) 1. Belli bir bölgeye sinir uyarılarının iletilebilir olma durumu 2. Bir organ veya bölümün, yeterli bir sinir dağılımı ile sarılmış olması
İngilizce - İngilizce
To supply (part of the body) with nerves
To stimulate a nerve (or other part of the body) into action
stimulate to action; "innervate a muscle or a nerve"
stimulate to action; "innervate a muscle or a nerve" supply nerves to (some organ or body part)
{f} stimulate by nervous energy; supply with nerves
To supply with nerves; as, the heart is innervated by pneumogastric and sympathetic branches
supply nerves to (some organ or body part)
innervation
Special activity excited in any part of the nervous system or in any organ of sense or motion; the nervous influence necessary for the maintenance of life,and the functions of the various organs
innervation
The act of innervating or stimulating
innervated
past of innervate
innervated
{s} supplied with nerves; stimulated by nervous energy
innervates
third-person singular of innervate
innervating
present participle of innervate
innervation
The act of innerving or stimulating
innervation
The distribution of nerves in an animal, or to any of its parts
innervation
Special activity excited in any part of the nervous system or in any organ of sense or motion; the nervous influence necessary for the maintenance of life, and the functions of the various organs
innervation
{i} stimulation by nervous energy; supply of nerves to a part
innervation
the neural or electrical arousal of an organ or muscle or gland
innervation
the distribution of nerve fibers to an organ or body region
innervate