öğretici

listen to the pronunciation of öğretici
Türkçe - İngilizce
didactic
instructive

Not all of the books are instructive. - Kitapların hepsi öğretici değil.

The story is at once interesting and instructive. - Hikaye hem ilginç hem de öğretici.

pragmatic
pragmatical
instructive, instructional, educational, didactic
preceptive
informative
instructional
instructive, didactic, educational didaktik
instructing
tutorial
instructed
usta öğretici
master trainers
dini öğretici kitabı okutan kimse
catechist
Türkçe - Türkçe
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
(Hukuk) DİDAKTİK
(Hukuk) PEDAGOJİK
öğretici