infiltrate

listen to the pronunciation of infiltrate
İngilizce - Türkçe
içeri sızmak
{f} sızmak
sızdır/sız
süzülme
sızıp içeri geçmek
(Tıp) infiltrat
çoğalmak
sınırdan içeri sızmak
sızdırmak
(in/into ile) içeri sızmak
süzülmek
girmek
içeri sız
içeri siz
(Tıp) İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak
{f} sokulmak
infiltration süzme
{f} (örgüt, kuruluş v.b.'ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek
(Askeri) SIZMAK: Dost veya düşman kıta ve teşkilleri tarafından işgal edilen bir saha veya bölgeden, gayri muntazam fasılalarla ve küçük gruplar halinde veya teker teker geçmek. INFILTRATING COLUMN
(Tıp) Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde
{f} gizlice girmek
düşman hatlarına gizlice girmek
{f} süzmek
infiltrate the media
basına sızmak
infiltrate the press
basına sızmak
infiltrate s.o. into
birini -e sızdırmak
infiltrate someone into
birini bir yere sızdırmak
infiltration
(Biyokimya) içine sızma
infiltration
(Denizbilim) süzdürüm
infiltration
(İnşaat) içeri sızdırma
infiltration
(Fizyoloji) sızıntı
infiltration
filtreleme
infiltration
(Askeri) düşman bölgesine sızma
infiltration
sızdırma
infiltration
(Tıp,Tarım) infiltrasyon
infiltration
nüfuz
infiltration
(Politika, Siyaset) gizlice sokulma
infiltration
(Tıp) enfiltrasyon
infiltration
(İnşaat) emdirme
infiltrator
süzgeç
infiltrated
sızmış
infiltration
sızma
infiltrative
infiltratif
infiltration
süzülme
infiltration
(Tıp) Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon
infiltration
(Hukuk) örgüt içine sızma
infiltration
süzme
infiltration
(Diş Hekimliği) 1. Sıvı veya hücrelerin, hücre, doku veya hücrelerarası boşluktan geçme işlemi. 2. Bu işlemin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan durum
infiltration
(Askeri) SIZMA: 1. Dost veya düşman askerleri veya teşkilatı tarafından işgal edilmiş bir bölge veya araziden geçme veya buraya girme hareketi. Bu hareket gruplar veya şahıslar tarafından uzun veya düzensiz aralıklarla yapılır. Düşman ile ilgili olarak kullanıldığında temasın önlendiği anlamına gelir. 2. İstihbaratta kullanıldığı şekliyle, düşman arazide, bir hedef bölgeye bir ajan veya diğer bir şahsın yerleştirilmesidir. Genellikle bir sınır veya diğer bir muhafaza altındaki hattın geçilmesini kapsar. Sızma metotları şunlardır: Kara (gizli); gri (sahte dökümanlarla legal geçiş); beyaz (legal)
infiltration
{i} (örgüt, kuruluş v.b.'ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme
infiltrator
sızan kimse
infiltrator
casus
infiltrator
köstebek
infiltrator
{i} ajan
to infiltrate
(Diş Hekimliği) hücre, doku veya hücrelerarası boşluktan sıvı veya hücrelerin geçmesi ve yerleşmesi
İngilizce - İngilizce
To cause a fluid to pass through a substance by filtration
To send soldiers through gaps in the enemy line
To surreptitiously penetrate, enter or gain access
To move from a vein, remaining in the body
{f} permeate, penetrate, pass in or through; cause to permeate, cause pass in or through
pass through an enemy-line; in a military conflict
To infiltrate people into a place or organization means to get them into it secretly in order to spy on it or influence it. Some countries have infiltrated their agents into the Republic
pass through an enemy-line; in a military conflict pass into or through by filtering or permeating; "the substance infiltrated the material" cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor
Abnormal accumulation of cells and fluid into tissue where they are not normally found
{i} something which permeates; something which passes through tissues (Medical)
a collection of fluid and cells in the tissues of the lung; visible on a chest x-ray in people with pulmonary TB disease
To pass troops in relatively small numbers through an opening in the enemy's position or his field of fire or through territory occupied by other troops or organizations
enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor"
To enter by penetrating the pores or interstices of a substance; to filter into or through something
pass through an enemy-line; in a military conflict pass into or through by filtering or permeating; "the substance infiltrated the material"
If people infiltrate a place or organization, or infiltrate into it, they enter it secretly in order to spy on it or influence it. Activists had infiltrated the student movement A reporter tried to infiltrate into the prison. + infiltration infiltrations in·fil·tra·tion an inquiry into alleged infiltration by the far left group
cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor
To penetrate gradually; sometimes used reflexively
pass into or through by filtering or permeating; "the substance infiltrated the material"
cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices
infiltration
The act or process of infiltrating, as of water into a porous substance, or of a fluid into the cells of an organ or part of the body
infiltrator
One who infiltrates an organization or territory; an undercover or covert agent
ınfiltrate
{v} to enter by penetrating the interstices
infiltrated
past of infiltrate
infiltrates
third-person singular of infiltrate
infiltrating
present participle of infiltrate
infiltration
(1) The penetration of water through the ground surface into sub-surface soil or the penetration of water from the soil into sewer or other pipes through defective joints, connections, or manhole walls (2) The technique of applying large volumes of waste water to land to penetrate the surface and percolate through the underlying soil (See: percolation )
infiltration
The uncontrolled, undesirable flow of air into a building through cracks, windows, doors, or other openings in the building envelope, generally accompanied by exfiltration (flow out of the building)
infiltration
(heat) The unchecked movement of outdoor air into a building through cracks around windows and doors or in walls, roofs, and floors Infiltration generally refers to cold air during the winter and hot air during the summer F - infiltration S - infiltracion
infiltration
Related Topics: [irrigation] [runoff] The movement of water into the soil surface (percolation is its movement through the soil profile)
infiltration
The absorption and downward movement of water into the soil layer
infiltration
flow of water from the land surface into the subsurface
infiltration
Movement of water through the soil surface into the soil, or the quantity of water entering the soil Infiltration is equal to the total precipitation less the losses due to interception by vegetation, retention in depressions on the land surface, evaporation, and surface runoff
infiltration
The flow of water downward from the land surface into and through the upper soil layers
infiltration
The movement of water or solutions into or through a rock or soil through its INTERSTICES or fractures; the flow of rain water into soil material
infiltration
The downward entry of water through the soil surface into the soil Infiltration constitutes the sole source of water to sustain the growth of vegetation and it helps to sustain the ground water supply to wells, springs, and streams The rate of infiltration is influenced by the physical characteristics of the soil, soil cover (i e plants), water content of the soil, soil temperature, and rainfall intensity The terms infiltration and percolation are often used interchangeably
infiltration
{i} permeation, percolation, gradual penetration, passing through
infiltration
infil
infiltration
process of water moving into the soil/ground
infiltration
The substance which has entered the pores or cavities of a body
infiltration
Movement of water through the soil surface into the soil
infiltration
The act of entering a physical location and/or organization secretly
infiltration
The uncontrolled inward leakage of air through cracks and gaps in the building envelope, especially around windows and doors
infiltration
When water permeates or soaks into the ground, it goes through open spaces and pores in the ground
infiltration
Movernent of water through the soil surface into the soil, or the quantity of water entering the soil Infiltration is equal to the total precipitation less the losses due to interception by vegetation retention in depressions on the land surface, evaporation, and surface runoff
infiltration
Groundwater flow entering the wastewater system through cracks or holes in pipes, manholes, or other system components, e g - building foundations
infiltration
the process of water moving from the ground surface vertically downward into the soil
infiltration
The flow or movement of water through the surface into the soil body or ground
infiltration
The downward entry of water into the soil This is distinct from percolation, which is movement of water through soil layers or material
infiltration
1 The penetration of water through the ground surface into sub-surface soil or the penetration of water from the soil into sewer or other pipes through defective joints, connections, or manhole walls 2 The technique of applying large volumes of waste water to land to penetrate the surface and percolate through the underlying soil (See: percolation )
infiltration
the slow passage of a liquid through a filtering medium; "the percolation of rainwater through the soil"; "the infiltration of seawater through the lava"
infiltration
The movement of water from the surface of the land through the unsaturated zone and into the groundwater This occurs during and immediately after precipitation events It can also occur at the bottom of lakes and rivers
infiltration
a process in which individuals (or small groups) penetrate an area (especially the military penetration of enemy positions without detection)
infiltration
The penetration of water through the ground surface into the soil Once in the soil, water may pass into the bedrock to become groundwater
infiltration
the process of passing through tissues or through a semi-permeable medium or filter
infiltration
Movement of water from the ground surface into the soil (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
infiltration
1) The penetration of water through the ground surface into sub-surface soil or the penetration of water from the soil into sewer or other pipes through defective joints, connections, or manhole walls 2) The technique of applying large volumes of wastewater to land to penetrate the surface and percolate through the underlying soil See Percolation
infiltrative
{s} intrusive, entering with hostile intent; permeative
infiltrative
Of or pertaining to infiltration
infiltrator
{i} one who infiltrates, one who clandestinely enters enemy territory
infiltrator
an intruder (as troops) with hostile intent someone who takes up a position surreptitiously for the purpose of espionage
infiltrator
An infiltrator is a person who has infiltrated a place or organization
infiltrators
plural of infiltrator
infiltrate