inconsistent with reason or common sense

listen to the pronunciation of inconsistent with reason or common sense
İngilizce - Türkçe

inconsistent with reason or common sense teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

absurd
abzürd
absurd
{s} saçma

Pek çok büyük bilim adamları saçma şeyler hakkında düşünmüştür. - Many great scientists had thought about absurd things.

Senin İngilizce öğretme yöntemin saçmadır. - Your method of teaching English is absurd.

absurd
anlamsız

Bedel anlamsız olarak yüksekti. - The price was absurdly high.

absurd
maskaralık
absurd
absürd
absurd
muhal
absurd
olmayacak absurdity anlamsızlık
absurd
imkansız

Sen saçmayı denemeden imkansıza ulaşamazsın. - You cannot achieve the impossible without attempting the absurd.

absurd
(sıfat) anlamsız, saçma, abes, mantıksız, olanaksız, ipe sapa gelmez
absurd
{s} mantıksız

Onu yapman mantıksız. - It's absurd of you to do that.

absurd
akılsızca
absurd
manasız
absurd
birbirine karşıt düştüğü için yanlış
absurd
{s} abes
absurd
{s} olanaksız
absurd
maskaralık absurdly esassız olarak
İngilizce - İngilizce
absurd
inconsistent with reason or common sense

  Heceleme

  in·con·sist·ent with rea·son or com·mon sense

  Türkçe nasıl söylenir

  înkınsîstınt wîdh rizın ır kämın sens

  Telaffuz

  /ˌənkənˈsəstənt wəᴛʜ ˈrēzən ər ˈkämən ˈsens/ /ˌɪnkənˈsɪstənt wɪð ˈriːzən ɜr ˈkɑːmən ˈsɛns/

  Günün kelimesi

  energy