inceptive

listen to the pronunciation of inceptive
İngilizce - Türkçe
birinci
başlayan
baştaki
{s} başlama
{s} bağlayan
beginning
başlangıç

Bütün başlangıçlar zordur. - All beginnings are difficult.

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

beginning
{i} baş

O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur. - At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning.

Önümüzdeki ayın başında Tokyo'ya varacak. - She will arrive in Tokyo at the beginning of next month.

inceptive aspect
(Dilbilim) başlamalı görünüş
inceptive verb
başlama belirten fiil
beginning
başlangıç noktası
beginning
neşet
beginning
milad
beginning
başlayarak

Önümüzdeki hafta başlayarak yeni bir ders kitabı kullanacağız. - Beginning next week, we'll be using a new textbook.

beginning
{f} başla

Başlangıç işin en önemli kısmıdır. - The beginning is the most important part of the work.

O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur. - At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning.

beginning
başlangıç çekidi
beginning
mebde
beginning
menşe
beginning
{i} köken
beginning
{s} ilk

İlk başta işimden hoşlanmadım ama artık ondan hoşlanmaya başlıyorum. - At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now.

O zaman ilkbaharın başlangıcıydı. - It was then the beginning of spring.

beginning
{i} kaynak, baş, esas
beginning
{i} kaynak

Kaynaklar tükenmeye başlıyor. - The supplies are beginning to give out.

İngilizce - İngilizce
aspectually inflected to show that the action is beginning

Few languages have an inceptive aspect. In some that do, it is identical to the inchoative aspect. The inceptive aspect is often translated into English as to start .

beginning; of or related to inception
beginning
Beginning; expressing or indicating beginning; as, an inceptive proposition; an inceptive verb, which expresses the beginning of action; called also inchoative
{s} beginning, commencing, initial; of a beginning; pertaining to the beginning of an action (Grammar)
An inceptive word, phrase, or clause
ınceptive
{a} beginning, noting a beginning
inceptive

  Heceleme

  in·cep·tive

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ in-'sep-tiv ] (noun.) 1612. From Latin inceptus + adjective suffix -ive, from Latin -ivus

  Günün kelimesi

  ghost word