ince dokunmuş basmanın, üzeri işlemeli ve desenlilerine verilen isim

listen to the pronunciation of ince dokunmuş basmanın, üzeri işlemeli ve desenlilerine verilen isim
Türkçe - Türkçe
yazma
ince dokunmuş basmanın, üzeri işlemeli ve desenlilerine verilen isim

    Heceleme

    in·ce do·kun·muş bas·ma·nın, ü·ze·ri iş·le·me·li ve de·sen·li·le·ri·ne ve·ri·len i·sim

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pogonip