in tune with

listen to the pronunciation of in tune with
İngilizce - Türkçe
ile uyumlu
Uyum içerisinde
Uyum içinde; aynı fikirde
be in tune with
(deyim) uyuşmak
be in tune with
(deyim) uyum içinde olmak
be in tune with
(deyim) uymak
in with
(Konuşma Dili) arkadaşça
İngilizce - İngilizce
in harmony with, in agreement with, in accordance with
in tune with