in the direction toward which stars appear to move

listen to the pronunciation of in the direction toward which stars appear to move
İngilizce - Türkçe

in the direction toward which stars appear to move teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preceding
{s} önce gelen
preceding
yukarıda gösterilen
preceding
{s} -den önceki; önde bulunan
preceding
the preceding bundan evvelki
preceding
önde bulunan
preceding
önceki

Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi. - The index rose 4% from the preceding month.

Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim. - The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.

preceding
{f} önce gel
preceding
başlat/önce gel
preceding
takip edilen
İngilizce - İngilizce
preceding
in the direction toward which stars appear to move

  Heceleme

  in the di·rec·tion to·ward which stars ap·pear to move

  Türkçe nasıl söylenir

  în dhi dayrekşîn tıwôrd hwîç stärz ıpîr tı muv

  Telaffuz

  /ən ᴛʜē dīˈreksʜən təˈwôrd ˈhwəʧ ˈstärz əˈpər tə ˈmo͞ov/ /ɪn ðiː daɪˈrɛkʃɪn təˈwɔːrd ˈhwɪʧ ˈstɑːrz əˈpɪr tə ˈmuːv/