in the condition that it is, in its current state

listen to the pronunciation of in the condition that it is, in its current state
İngilizce - Türkçe

in the condition that it is, in its current state teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

as it is
gerçekte

Şimdi olduğu gibi birçok okul çocuğu bir sözlüğe sahiptir ama onunla ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorlar. - As it is now, many schoolchildren own a dictionary but don't really know what to do with it.

Benim şarabımın içinde olmadığı sürece suyun nereye aktığı benim için gerçekten önemli değil. - It really doesn't matter to me where the water flows, as long as it is not in my wine.

as it is
hakikatte
as it is
(deyim) bu durumda

Bu durumda halimizin ne olacağı çok belirsiz. - We're on pretty shaky ground as it is.

Keşke seninle gidebilsem ama bu durumda, gidemem. - I wish I could go with you, but as it is, I can't.

İngilizce - İngilizce
as it is
in the condition that it is, in its current state