in course of

listen to the pronunciation of in course of
İngilizce - Türkçe
sırasında
devam etmekte
in the course of
boyunca

Afganistan ve İran her ikisi de milli marşlarını 20.yüzyıl boyunca birkaç kez değiştirmişti. - Afghanistan and Iran both changed their national anthems several times in the course of the 20th century.

Bir yıl boyunca oğlum daha da güçlendi. - In the course of a year my son grew stronger.

in the course of
(Konuşma Dili) süresince
in the course of
seyrinde
in the course of
esnasında
in the course of
sırasında

O, seyahatleri sırasında çok sayıda etkileyici insanlarla tanıştı. - He met many fascinating people in the course of his travels.

İngilizce - İngilizce

in course of teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in the course of
during
in course of

  Türkçe nasıl söylenir

  în kôrs ıv

  Telaffuz

  /ən ˈkôrs əv/ /ɪn ˈkɔːrs əv/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... even over the course of billions of years. ...
  ... and we've already had a great opportunity over the course of the last year to make some ...

  Günün kelimesi

  arboretum