in accordance; suitably; consistently; conformably

listen to the pronunciation of in accordance; suitably; consistently; conformably
İngilizce - Türkçe

in accordance; suitably; consistently; conformably teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

agreeably
uygun bir şekilde
agreeably
hoş bir biçimde
agreeably
uygunca
agreeably
hoş bir şekilde
agreeably
kabul ederek
agreeably
tatlılıkla
agreeably
razı olarak
İngilizce - İngilizce
agreeably
in accordance; suitably; consistently; conformably