in a moment or very soon; at any moment

listen to the pronunciation of in a moment or very soon; at any moment
İngilizce - Türkçe
bir an ya da çok kısa bir süre içinde; her an
in a moment
hemen şimdi

Hemen şimdi buradan çıkıyoruz. - We're getting out of here in a moment.

momentarily
bir an için

Tom bir an için Mary ve John'u yalnız bıraktı. - Tom left Mary and John alone momentarily.

Tom bir an için durakladı. - Tom paused momentarily.

momentarily
geçici olarak

Işık beni geçici olarak kör etti. - The light momentarily blinded me.

Geçici olarak kördüm. - I was momentarily blinded.

momentarily
bir anlık
momentarily
O/bu/su an için
momentarily
anlık olarak
İngilizce - İngilizce
momentarily
in a moment
in a minute, shortly
in a moment or very soon; at any moment