bir an için

listen to the pronunciation of bir an için
Türkçe - İngilizce
momentarily

Tom left Mary and John alone momentarily. - Tom bir an için Mary ve John'u yalnız bıraktı.

Tom is expected to arrive momentarily. - Tom'un bir an için varması bekleniyor.

momently
for a split second
for a moment

Be quiet for a moment. - Bir an için sakin olun.

For a moment, Tom was too surprised to speak. - Bir an için, Tom konuşamayacak kadar şaşırmıştı.

for a flash
momentary
Türkçe - Türkçe
bir kalem
bir an için