in a joking way; sportively

listen to the pronunciation of in a joking way; sportively
İngilizce - Türkçe

in a joking way; sportively teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jokingly
şaka ederek
jokingly
şakayla

Tom şakayla çok zengin olmadığını söyledi. - Tom said jokingly that he was not very rich.

jokingly
şakadan
jokingly
(zarf) şaka yollu
jokingly
şaka olarak

Bazı şeyleri şaka olarak bile söylememelisiniz. - Some things you shouldn't even say jokingly.

jokingly
şaka yollu

O ona şaka yollu sordu: Henüz nasıl araba süreceğini öğrenmedin mi? - He jokingly asked her: Haven't you learnt how to drive yet?

İngilizce - İngilizce
jokingly
in a joking way; sportively