impossible to explain; not easily accounted for

listen to the pronunciation of impossible to explain; not easily accounted for
İngilizce - Türkçe

impossible to explain; not easily accounted for teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inexplicable
{s} açıklanamaz

Tom normalde çok güvenilirdi ve onun toplantıya gelmemesinin nedeni açıklanamaz. - Tom was normally very reliable and his absence from the meeting was inexplicable.

Hayatın doğası açıklanamaz. - Life's nature is inexplicable.

inexplicable
{s} nedeni anlaşılmaz, açıklanamaz; muammalı, esrarengiz
inexplicable
anlatılması ve anlaşılması güç
inexplicable
izah edilemez
inexplicable
inexplicablyaçıklanamayacak surette
inexplicable
{s} anlaşılmaz
inexplicable
sebebi anlaşılmaz
İngilizce - İngilizce
inexplicable
impossible to explain; not easily accounted for