importance; as, the materiality of facts

listen to the pronunciation of importance; as, the materiality of facts
İngilizce - Türkçe

importance; as, the materiality of facts teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

materiality
Önemlilik
materiality
maddiyet
materiality
{i} gereklilik
materiality
{i} maddiyat
materiality
{i} lüzum
materiality
(Sosyoloji, Toplumbilim) maddesellik
materiality
cismanilik
materiality
önem
materiality
{i} maddilik
İngilizce - İngilizce
materiality
importance; as, the materiality of facts