maddesellik

listen to the pronunciation of maddesellik
Türkçe - İngilizce
corporeality
(Sosyoloji, Toplumbilim) materiality
maddesel
{s} physical
maddesel
{s} concrete
maddesel
substantial
maddesel
material

The ancient Gnostics believed that this material world was innately malevolent. - Antik dönem Gnostikleri maddesel dünyanın içkin olarak kötücül olduğuna inanıyorlardı.

After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished. - İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi.

maddesel
corporeal
maddesel
material, physical
maddesel
material; physical
Türkçe - Türkçe

maddesellik teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MADDESEL
Madde ile ilgili, maddi
MADDESEL
Madde niteliğinde olan, maddi
maddesellik