imitating reality, but not real; false; counterfeit; assumed; sham

listen to the pronunciation of imitating reality, but not real; false; counterfeit; assumed; sham
İngilizce - Türkçe

imitating reality, but not real; false; counterfeit; assumed; sham teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mock
{i} taklit

Taklit aptalların yiyeceğidir. - Mockery is the food of fools.

Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir. - As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery.

mock
{i} alay

O, profesörün konuşma şekli ile alay etti. - He mocked the way the professor speaks.

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
lağlağı
mock
istihza
mock
yapmacık
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
mock
{i} alay, eğlenme
İngilizce - İngilizce
mock
imitating reality, but not real; false; counterfeit; assumed; sham