ilim

listen to the pronunciation of ilim
Türkçe - İngilizce
science
discipline
scientific study of knowledge, study based on a scientific method: Bu neticeye ilim yoluyla vardım. I reached this conclusion by scientific study
branch of knowledge or study, science: fizik ilmi the science of physics. ilahiyat ilmi the science of theology. tabii ilimler the natural sciences
wisdom
learning
science bilim
lore
theoretical knowledge, knowledge based on theory alone
education
enlightenment
letter
ilim adamı
scientist
ilim adamı
person whose profession is the scientific pursuit of knowledge in a particular field (usually refers to distinguished scholars or researchers)
ilim irfan
enlightenment
müspet ilim
hard science
Türkçe - Türkçe
(mecaz) Ayrıntı, özellik, nitelik, hassasiyet
Bilim: "Kılıç gibi kesen ve şakırdayan mantığıyla ilmin askerleşmiş tipiydi."- P. Safa
Ayrıntı, özellik, nitelik, hassasiyet
Bilim
Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi
İLİM
(Osmanlı Dönemi) Bak: İlm
ilim adamı
Bilim adamı
ilim kadını
bakınız: bilim adamı
ademi ilim
(Osmanlı Dönemi) ilmimiz ve bilgimiz dahilinde olmayan
ilimler
(Osmanlı Dönemi) ulûm
manevi ilim
Anlayış yöntemini esas alan bilim dalı
İlim
(Osmanlı Dönemi) FENN
İlim
(Osmanlı Dönemi) MAYE
ilim