ihraç etme

listen to the pronunciation of ihraç etme
Türkçe - İngilizce
extrusion
(Hukuk) expulsion
extruding
exclusion
exporting

Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. - Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık.

extrude
export

They continued to export goods secretly. - Malları gizlice ihraç etmeye devam ettiler.

Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. - Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık.

ihraç etmek
export

What would you like to export? - Ne ihraç etmek istiyorsunuz?

Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. - Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık.

ihraç etmek
dismiss
ihraç etmek
(Ticaret) float
ihraç et
{f} exporting

Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. - Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık.

ihraç et
{f} export

Australia exports a lot of wool. - Avustralya çok miktarda yün ihraç etmektedir.

They continued to export goods secretly. - Malları gizlice ihraç etmeye devam ettiler.

ihraç et
extrude
ihraç etmek
extrude
ihraç etmek
issue
ihraç etmek
1. to export. 2. to extract, remove. 3. to expel, oust. 4. to deport, send (someone) (out of a country). 5. (Askeriye) to discharge (someone). 6. com. to issue (shares of stock). 7. (Askeriye) to land, disembark, debark (troops)
ihraç etmek
(Hukuk) to export
ihraç etmek
void
ihraç etmek
extract
ihraç etmek
a) to export b) to expel c) to extract
ihraç etmek
discard
Türkçe - Türkçe

ihraç etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ihraç etmek
Üretim fazlası malı yurt dışına satmak
ihraç etmek
Çıkarmak, dışarı atmak
ihraç etme