idle, trifling talk; empty prattle

listen to the pronunciation of idle, trifling talk; empty prattle
İngilizce - Türkçe

idle, trifling talk; empty prattle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tittletattle
dedikoducu veya geveze kimse
tittletattle
dedikodu yapmak
tittletattle
dedikodu
İngilizce - İngilizce
tittletattle
idle, trifling talk; empty prattle