dedikodu yapmak

listen to the pronunciation of dedikodu yapmak
Türkçe - İngilizce
tittle-tattle
bear tales
talebear
rumour
carry tales
tittletattle
wag one's tongue
tattle
tittle tattle
talk scandal
whisper
gossip

People like gossiping. - İnsanlar dedikodu yapmaktan hoşlanır.

dish the dirt
tell tales
dedikodu yap
{f} talebear
dedikodu yap
{f} talebearing
dedikodu yap
gossip

He's always gossiping. - Her zaman dedikodu yapar.

Tom isn't the type of person who gossips. - Tom dedikodu yapan insan türü değildir.

dedikodu etmek/yapmak
to gossip
dedikodu etmek/yapmak
to gossip about people
dedikodu yapma
jawing
Türkçe - Türkçe

dedikodu yapmak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Dedikodu yapma
(Osmanlı Dönemi) TEHCİN
dedikodu yapmak