i̇stekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri

listen to the pronunciation of i̇stekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
Türkçe - Türkçe
taraf
i̇stekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri

    Heceleme

    i̇s·tek·le·ri, dü·şün·ce·le·ri kar·şıt o·lan i·ki ki·şi·den ve·ya i·ki top·lu·luk·tan her bi·ri

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    dressage