işkence

listen to the pronunciation of işkence
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) torture

In the U.S., it is illegal to torture people in order to get information from them. - ABD'de, onlardan bilgi almak için insanlara işkence yapmak yasaktır.

The boss tortured the workers with his criticism. - Patron eleştirisiyle işçilere işkence yaptı.

torment

Please don't torment me any longer. - Lütfen artık bana işkence etme.

The natives were tormented by a long spell of dry weather. - Yerlilere uzun süre kurak havayla işkence yapıldı.

corporal punishment

I'm firmly opposed to corporal punishment. - Ben işkenceye kesin olarak karşıyım.

cruelty
persecution
gruelling
grueling
gaff
torture; clamp
(carpenter's) clamp
torture, torment
holdfast
bench clamp
excruciation
{i} torturing

Stop torturing me. What did he say? - Bana işkence etmeyi bırak. O ne dedi?

Mary's back pain was torturing her. - Mary'nin sırt ağrısı ona işkence yapıyordu.

slasher
tormentors
işkence çekerek ölen kimse
martyr
işkence etmek
agonize
işkence yapmak
Torture, torment, bait
işkence aleti
tormentor
işkence direği
stake

Mary was burned at the stake. - Mary işkence direğinde yakıldı.

işkence etmek
put to the torture
işkence etmek
torment
işkence etmek
persecute
işkence etmek
excruciate
işkence etmek
crucify
işkence etmek
martyr
işkence etmek
grill
işkence etmek
rack
işkence etmek
torture

Layla wanted to torture Sami. - Leyla, Sami'ye işkence etmek istedi.

işkence etmek/yapmak
to torture, torment
işkence görmek
agonize
işkence ile sorgulama
ordeal
işkence ile öldürmek
do to death
işkence sehpası
rack
işkence veya baskı ile sorgulama
third degree
işkence yapmak
dragoon
işkence yapmak
to torture, to torment, to bait
işkence çarkı
wheel
işkence çekmek
suffer torture
işkence et
{f} tormented
işkence et
agonize
işkence et
{f} torture

He tortured a prisoner. - O bir hükümlüye işkence etti.

You tortured a prisoner. - Bir makuma işkence ettin.

işkence et
{f} agonizing
işkence et
{f} torturing

There's no point in torturing him, he isn't going to confess. - Ona işkence etmek anlamsız, o itiraf etmeyecek.

Stop torturing me. What did she say? - Bana işkence etmeyi bırak. O ne dedi?

işkence et
excruciate
işkence et
{f} excruciating
ısa'nın vücudundaki işkence izleri
stigmata
İşkence etmek
make torture
Yabancı İşkence İddiaları Yasası
(Askeri) Foreign Tort Claims Act
başparmağı sıkmaya yarayan işkence aleti
thumbscrew
dağlayarak işkence etme
ordeal by fire
gererek işkence yapmak
rack
kendine işkence
self torment
kendine işkence
self torture
manevi işkence
law mental cruelty
manevi işkence
mental cruelty
Türkçe - Türkçe
Düşüncelerini öğrenmek amacıyla birine uygulanan eziyet
Aşırı gerginlik, sıkıntılı durum, azap
Aşırı gerginlik, sıkıntılı durum, azap: "Beklemek işkencesi yüreğini fena didiklemeğe başladı."- P. Safa
Vidalı bir tür sıkıştırma aracı
Düşüncelerini öğrenmek amacıyla birine uygulanan eziyet: "Ona, evimize niçin geldiğini sormak işkencesini de yaptım."- S. F. Abasıyanık
Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet
Tutkallanan ahşap parçaları bir süre sıkıştırmak için kullanılan vidalı kıskaç
İŞKENCE
(Osmanlı Dönemi) F. Eziyet, azab
işkence