işbâ

listen to the pronunciation of işbâ
Türkçe - İngilizce
(Meteoroloji) dew
işba etmek
1. to saturate. 2. to satiate
Türkçe - Türkçe
Doyma
Doyurma
(Osmanlı Dönemi) doyurmak
İŞBA
(Hukuk) Doyum, doygunluk
İŞBA'
(Osmanlı Dönemi) Edb: Arap nazmında, kafiye veya vezin zaruretinden dolayı kelimeye bir harf ilâve etme
İŞBA'
(Osmanlı Dönemi) Fiz: Bir sıvının içinde, belli bir cisimden eriyebilecek en çok miktarın erimiş bulunması
İŞBA'
(Osmanlı Dönemi) Doyurmak, açlığı gidermek. Doymak
işbâ