huşu

listen to the pronunciation of huşu
Türkçe - İngilizce
humility; submissiveness
deep reverence for God; submission to God
awe

He stood in awe before her. - O onun önünde huşu içinde durdu.

Mary is a woman who inspires awe in all who meet her. - Mary onunla tanışan herkese huşu telkin eden bir kadın.

{i} reverence
dread
huşu duymak
stand in awe of
huşu duymak
to stan in awe of
huşu içinde
awestruck
huşu uyandıran
awe-inspiring
Türkçe - Türkçe
Tanrıya boyun eğme,gönlü saygı ve korkuyla dolu olma
Alçak gönüllülük
Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma
(Osmanlı Dönemi) korku ve sevgiyle bulunulan edebli hal
HUŞU'
(Osmanlı Dönemi) Alçak gönüllülük. Hayâ etmek ve mütevazi olmak. Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hâl. Yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük. Sükun ve tezellül
huşu