how much will the repairs cost approximately

listen to the pronunciation of how much will the repairs cost approximately
İngilizce - Türkçe
tamirat ücreti ortalama ne kadar tutar
how much will the repairs cost approximately

  Heceleme

  how much will the repairs cost ap·prox·i·mate·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  hau mʌç wıl dhi riperz kôst ıpräksımıtli

  Telaffuz

  /ˈhou ˈməʧ wəl ᴛʜē rēˈperz ˈkôst əˈpräksəmətlē/ /ˈhaʊ ˈmʌʧ wəl ðiː riːˈpɛrz ˈkɔːst əˈprɑːksəmətliː/