how much will the repairs cost approximately

listen to the pronunciation of how much will the repairs cost approximately
Englisch - Türkisch
tamirat ücreti ortalama ne kadar tutar
how much will the repairs cost approximately

  Silbentrennung

  how much will the repairs cost ap·prox·i·mate·ly

  Türkische aussprache

  hau mʌç wıl dhi riperz kôst ıpräksımıtli

  Aussprache

  /ˈhou ˈməʧ wəl ᴛʜē rēˈperz ˈkôst əˈpräksəmətlē/ /ˈhaʊ ˈmʌʧ wəl ðiː riːˈpɛrz ˈkɔːst əˈprɑːksəmətliː/
Favoriten