hog something to death

listen to the pronunciation of hog something to death
İngilizce - Türkçe
(deyim) berbat etmek
hog something to death

  Heceleme

  hog some·thing to death

  Türkçe nasıl söylenir

  häg sʌmthîng tı deth

  Telaffuz

  /ˈhäg ˈsəmᴛʜəɴɢ tə ˈdeᴛʜ/ /ˈhɑːɡ ˈsʌmθɪŋ tə ˈdɛθ/

  Günün kelimesi

  sesquipedality