hog something to death

listen to the pronunciation of hog something to death
Englisch - Türkisch
(deyim) berbat etmek
hog something to death

  Silbentrennung

  hog some·thing to death

  Türkische aussprache

  häg sʌmthîng tı deth

  Aussprache

  /ˈhäg ˈsəmᴛʜəɴɢ tə ˈdeᴛʜ/ /ˈhɑːɡ ˈsʌmθɪŋ tə ˈdɛθ/

  Wort des Tages

  horrent
Favoriten