hizip

listen to the pronunciation of hizip
Türkçe - İngilizce
faction
fraction
clique, faction
faction, clique
splinter group
in group
cabal
clique
sect
schism
Türkçe - Türkçe
Bir topluluk, bir örgüt içinde inanç ve düşünce bakımından ayrılık gösteren yan tutmaya yönelik küçük topluluk, klik
Bölük, kısım
klik
bölük
HİZİP GÜLÜ
(Osmanlı Dönemi) Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır
hizip