hiç bir şey

listen to the pronunciation of hiç bir şey
Türkçe - İngilizce
next to nothing
nothing

Nothing can be gained without effort. - Çaba olmadan hiç bir şey kazanılamaz.

There is nothing we can do to bring him back. - Onu geri getirmek için yapabileceğimiz hiç bir şey yok.

anything

That doesn't look like anything I've ever seen. - Bu şimdiye kadar gördüğüm hiç bir şeye benzemiyor.

I can never predict anything. - Hiç bir şeyi asla önceden tahmin edemem.

aught
hiçbir şey
{i} anything

You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great. - Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın.

I can't promise anything, but I'll do my best. - Hiçbir şeye söz veremem fakat elimden geleni yapacağım.

hiçbir şey
nothing

She knows nothing about your family. - Aileniz hakkında hiçbir şey bilmiyor.

That'll change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

hiçbir şey
nowt
hiçbir şey
next to nothing
hiçbir şey
(Argo) bugger all
hiçbir şey
fuck all
hiçbir şey
damn all
hiçbir şey
nix
hiçbir şey
no nothing
hiçbir şey
nothing whatsoever
hiçbir şey
naught
hiçbir şey
(used with a negative verb) nothing at all; nothing
hiçbir şey
nothing at all

Darcy said nothing at all. - Darcy hiçbir şey söylemedi.

The room was so dark that we could see nothing at all. - Oda o kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremedik.

hiçbir şey
sweet fanny
Türkçe - Türkçe

hiç bir şey teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Hiçbir şey
(Hukuk) NİS
Hiçbir şey
(Hukuk) NİHİL
hiç bir şey