herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma

listen to the pronunciation of herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma
Türkçe - Türkçe
herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma

    Heceleme

    her·han·gi bir ye·re dü·zen ve·ri·ci, gün·lük ya·şa·yı·şı sağ·la·yı·cı her tür·lü ça·lış·ma

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    running dog