hence, consisting of a great number indefinitely

listen to the pronunciation of hence, consisting of a great number indefinitely
İngilizce - Türkçe

hence, consisting of a great number indefinitely teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

thousand
bin

Bende bin yenden fazla yok. - I have no more than one thousand yen.

Dünyada yedi bini aşkın dil vardır. - There are over seven thousand languages in the world.

thousand
thousandthbininci
thousand
(sıfat) bin
thousand
bin kat
thousand
{i} bin, bin rakamı (1000, M)
thousand
bin misli
thousand
(isim) bin
thousand
çok büyük sayı
thousand
bin rakamı
thousand
thousandfold i
İngilizce - İngilizce
thousand
hence, consisting of a great number indefinitely