headiness, constancy, firmness

listen to the pronunciation of headiness, constancy, firmness
İngilizce - Türkçe

headiness, constancy, firmness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perseverance
sebat

Tom'un sebatına hayranım. - I admire Tom's perseverance.

perseverance
tahammül
perseverance
direşme
perseverance
{i} sonuna kadar direnme

Her durumda, sevgi sonuna kadar direnmedir. - In all cases, love is perseverance.

perseverance
taannüt
perseverance
{i} azim

Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır. - Perseverance, it is often said, is the key to success.

Bir yabancı dil öğrenmek azim gerektirir. - Learning a foreign language requires perseverance.

İngilizce - İngilizce
{n} perseverance
headiness, constancy, firmness