hazcı

listen to the pronunciation of hazcı
Türkçe - İngilizce
hedonistic
hedonist
haz
{i} pleasure
haz
{i} delight
haz
gratification
haz
enjoyment
haz
(Bilgisayar) june

Misako married a Canadian last June. - Misako, geçen Haziran bir Kanadalıyla evlendi.

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday! - Bugün Haziran'ın 18'i ve bugün Muiriel'in doğum günü!

haz
joy
haz
relish
haz
{i} elation
haz
{i} enchantment
haz
pleasure, delight, enjoyment, gusto
haz
{i} indulgence
haz
rejoicing
haz
{i} gusto
İngilizce - İngilizce

hazcı teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

haz
Heat Affected Zone - a narrow zone of material close to the cut edge that turns hard and brittle due to heat generated by the cutting process
haz
Heat Affected Zone - the edge of the laser-machined surface that receives an excess of heat during the operation In the HAZ, the microstructure is altered near the surface of the cut or weld - only into the first few thousandths of an inch of the parent material Lasers produce significantly less HAZ than TIG or electron beam welding Can be readily removed from metal work pieces by electropolishing
haz
Health Action Zone
haz
Heat-Affected Zone, or the area where laser beam and metal (or other) surface are in contact
Türkçe - Türkçe
Hazcılık ile ilgili olan
Hazcılığı benimseyen ve savunan kimse, hedonist
hedonist
haz
Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku
haz
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
haz
Hoşa giden duygulanım
haz
Bir şeyden duyulan sevinç
haz
Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku: "Ömrünün en öfkeli veya buhranlı anlarında bile yaşamak hazzının parıltısı gözlerinden eksik olmazdı."- A. Ş. Hisar
haz
Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma
İngilizce - Türkçe

hazcı teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

HAZ
(Askeri) tehlikeli kargo (hazardous cargo)
hazcı