hazardous, daring

listen to the pronunciation of hazardous, daring
İngilizce - Türkçe

hazardous, daring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adventurous
{s} maceralı
adventurous
maceracı

Tom'un maceracı olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is adventurous.

Tom maceracı görünüyor. - Tom seems adventurous.

adventuresome
gözü pek
adventurous
macera seven
adventurous
serüven seven
adventurous
maceraperest

Tom çok maceraperest. - Tom is very adventurous.

O genç ve maceraperesttir. - She's young and adventurous.

adventurous
serüven dolu
adventurous
{s} cesur
adventuresome
{s} gözüpek
adventuresome
maceracı
adventuresome
{s} cesur
adventuresome
{s} atılgan
adventuresome
s., bak. adventurous
adventurous
{s} cüretli
adventurous
{s} riskli
İngilizce - İngilizce
{a} adventurous
{a} adventuresome
hazardous, daring