hayırsever; hayırsever

listen to the pronunciation of hayırsever; hayırsever
Türkçe - İngilizce
benevolent; philanthropic
hayırsever
benevolent

She's a benevolent witch. - O hayırsever bir cadı.

Why would a benevolent god allow Hell to exist? - Niçin hayırsever bir tanrı cehennemin var olmasına izin versin?

hayırsever
charitable
hayırsever
philanthropic

Completely different from Tom was his boyfriend John, who was amicable and philanthropic. - Tom erkek arkadaşı John'dan tamamen farklıydı, o dostane ve hayırseverdi.

hayırsever
philanthropist

The philanthropist tried to use her wealth to help people in need. - Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı.

hayırsever
benefactor

An anonymous benefactor bequeathed several hundred thousand dollars to an animal shelter. - İsimsiz bir hayırsever bir hayvan barınağı için birkaç yüz bin dolar bağışladı.

They held her in high esteem as their benefactor. - Onlar, hayırseverleri olarak onu yüksek itibarda tuttu.

hayırsever kimse
philanthropist
hayırsever
beneficent, benevolent, philanthropic, charitable; philanthropist
hayırsever
beneficent
hayırsever
philanthropic, charitable
hayırsever
philanthropical
hayırsever kadın
benefactress
hayırsever kadın
lady bountiful
Türkçe - Türkçe

hayırsever; hayırsever teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HAYIRSEVER
(Osmanlı Dönemi) İyilik ve yardım etmesini seven
hayırsever
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
hayırsever
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, hayır sahibi, yardımsever
hayırsever; hayırsever