havlama

listen to the pronunciation of havlama
Türkçe - İngilizce
bark

The dog kept barking all through the night. - Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü.

Tom thought he heard a dog barking. - Tom bir köpek havlaması duyduğunu düşündü.

barking

I gave the dog a bone, stopping its barking. - Köpeğe bir kemik verdim, havlaması durdu.

The dog kept barking all through the night. - Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü.

yap
bay
yelp
yip
yawp
havlamak
bark

This dog is conditioned to bark at strangers. - Bu köpek yabancılara havlamak için eğitilir.

He wanted to work as much as a dead dog wants to bark. - O, bir ölü köpeğin havlamak istediği kadar çok çalışmak istedi.

havlamak
howl
havlamak
yelp
havlamak
yap
havlamak
woof
havlamak
bay
havla
yap away
havla
make barking sounds
havla
{f} yap
havla
{f} bark

His bark is worse than his bite. - Havlayan köpek ısırmaz.

Barking dogs seldom bite. - Havlayan köpek ısırmaz.

havla
made barking sounds
havlamak
to bark, to bay, to woof
havlamak
to bark, woof, or bay
havlamak
give mouth
havla
barking
acı acı havlama
yap
acıyla havlama
yelp
acıyla havlama
yip
havla
yip
havla
yelp
havlamak
yip
havlamak
yawp
kesik ve tiz bir havlama
yip
Türkçe - Türkçe
Havlamak işi
(Osmanlı Dönemi) NÜBAH
havlamak
Köpek bağırmak, ürümek: "Ardından yüz köpek havlamayan kurt, kurt değildir."- Atasözü
Havlamak
ürümek
havlamak
Bağırmak, ürümek
havlama