having the margin cut into rounded teeth notches, or scallops

listen to the pronunciation of having the margin cut into rounded teeth notches, or scallops
İngilizce - Türkçe

having the margin cut into rounded teeth notches, or scallops teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crenate
kenarı diş diş olan
crenate
tırtıllı
crenate
kenarı dış dış olan
crenate
{s} çentikli
crenate
{s} kenarı tırtıllı
crenated
{s} kenarı tırtıllı
crenated
{s} çentikli
İngilizce - İngilizce
crenated
crenate
having the margin cut into rounded teeth notches, or scallops