having the character or nature of total disorder or confusion

listen to the pronunciation of having the character or nature of total disorder or confusion
İngilizce - Türkçe

having the character or nature of total disorder or confusion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaotic
kaotik

Kaotik evliliklerinde ilk kez Dania, Fadıl'a hayır dedi. - For the first time in their chaotic marriage, Dania said no to Fadil.

Bu çok kaotik bir durum. - It's a very chaotic situation.

chaotic
altüst
chaotic
karmakarışık

O biraz karmakarışıktı. - It's been kind of chaotic.

O biraz karmakarışıktı. - It was a little chaotic.

chaotic
Hercümerç
chaotic
{s} karmakarışık, düzensiz
chaotic
{s} karman çorman
chaotic
(sıfat) karmakarışık, karman çorman, düzensiz
chaotic
chaotically karmakarışık bir şekilde
İngilizce - İngilizce
chaotic
having the character or nature of total disorder or confusion

  Heceleme

  ha·ving the char·ac·ter or na·ture of to·tal dis·or·der or con·fu·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng dhi kerîktır ır neyçır ıv tōtıl dîsôrdır ır kınfyujın

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˈkerəktər ər ˈnāʧər əv ˈtōtəl dəsˈôrdər ər kənˈfyo͞oᴢʜən/ /ˈhævɪŋ ðiː ˈkɛrɪktɜr ɜr ˈneɪʧɜr əv ˈtoʊtəl dɪsˈɔːrdɜr ɜr kənˈfjuːʒən/

  Günün kelimesi

  maieutic