having the character or nature of total disorder or confusion

listen to the pronunciation of having the character or nature of total disorder or confusion
Englisch - Türkisch

Definition von having the character or nature of total disorder or confusion im Englisch Türkisch wörterbuch

chaotic
kaotik

Kaotik evliliklerinde ilk kez Dania, Fadıl'a hayır dedi. - For the first time in their chaotic marriage, Dania said no to Fadil.

Durum kaotik hale geldi. - The situation became chaotic.

chaotic
altüst
chaotic
karmakarışık

O biraz karmakarışıktı. - It was a little chaotic.

O biraz karmakarışıktı. - It's been kind of chaotic.

chaotic
Hercümerç
chaotic
{s} karmakarışık, düzensiz
chaotic
{s} karman çorman
chaotic
(sıfat) karmakarışık, karman çorman, düzensiz
chaotic
chaotically karmakarışık bir şekilde
Englisch - Englisch
chaotic
having the character or nature of total disorder or confusion

  Silbentrennung

  ha·ving the char·ac·ter or na·ture of to·tal dis·or·der or con·fu·sion

  Türkische aussprache

  hävîng dhi kerîktır ır neyçır ıv tōtıl dîsôrdır ır kınfyujın

  Aussprache

  /ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˈkerəktər ər ˈnāʧər əv ˈtōtəl dəsˈôrdər ər kənˈfyo͞oᴢʜən/ /ˈhævɪŋ ðiː ˈkɛrɪktɜr ɜr ˈneɪʧɜr əv ˈtoʊtəl dɪsˈɔːrdɜr ɜr kənˈfjuːʒən/
Favoriten