having one or more incisions reaching nearly to the midrib

listen to the pronunciation of having one or more incisions reaching nearly to the midrib
İngilizce - Türkçe

having one or more incisions reaching nearly to the midrib teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cleft
yarık
cleft
{f} yar: adj.yarık,yarık
dissected
parçalara ayır

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

cleft
çukur
cleft
yarmak
dissected
parçalara ayrılmış
cleft
çatlak
dissected
parçalara ayır(mak)
cleft
(Tıp) Çatlak, yarık, fisür
cleft
cleft palate yarık damak
cleft
cleave böl/yar
cleft
f., bak. cleave. i., s. çatlak, yarık, ayrık
cleft
cleft foot çift tırnaklı ayak
cleft
{i} ayrık
cleft
çatlak/yarık
İngilizce - İngilizce
cleft
dissected
having one or more incisions reaching nearly to the midrib

  Heceleme

  ha·ving one or more incisions reaching near·ly to the mid·rib

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng hwʌn ır môr însîjınz riçîng nîrli tı dhi mîdrîb

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ ˈhwən ər ˈmôr ənˈsəᴢʜənz ˈrēʧəɴɢ ˈnərlē tə ᴛʜē ˈmədrəb/ /ˈhævɪŋ ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr ɪnˈsɪʒənz ˈriːʧɪŋ ˈnɪrliː tə ðiː ˈmɪdrɪb/

  Günün kelimesi

  agnomen