having a sensation of heat, esp

listen to the pronunciation of having a sensation of heat, esp
İngilizce - Türkçe

having a sensation of heat, esp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

warm
ılık

Bu ılık hava şubat için anormaldir. - This warm weather is abnormal for February.

Evin içi hoş ve ılıktı. - It was nice and warm inside the house.

warm
{s} samimi

O sıcak, samimi bir toplantı oldu. - It was a warm, friendly meeting.

Yeni başkan, sıcak ve samimi bir insandı. - The new president was a warm and friendly man.

warm
sıcak

Bu çiçekler sıcak ülkelerde yetişir. - These flowers grow in warm countries.

Burası çok sıcak. Klimayı açayım mı? - It's very warm. Shall I turn on the air conditioner?

warm
{s} sıcacık
warm
sıcakça yer
warm
şevkli
warm
güz

Bugün güzel ve sıcak. - It's nice and warm today.

Onun sıcak kişiliği güzelliğine çekicilik katıyor. - Her warm personality adds charm to her beauty.

warm
(Askeri) Bak. "wartime reserve mode"
warm
sıcakkanlı

Tom sıcakkanlı ve cömerttir. - Tom is warm and generous.

warm
gayretli
warm
{s} ısıtan, sıcak tutan (giysi, battaniye v.b.)
warm
ılıklık
warm
yüreği sıcak
warm
candan
warm
sıcak yer
warm
{f} ısıt

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Isıtmak için ellerine üfledi. - She blew on her hands to warm them.

warm
içten

O, oğlunu içtenlikle kucakladı. - He embraced his son warmly.

Sanırım film içten bir filmdi. - I think the movie is a very heart warming one.

warm
{s} sıcak (hava): warm front sıcak hava kütlesi
a sensation of
Bir duyu
warm
(fiil) ısınmak, ısıtmak, samimileşmek
İngilizce - İngilizce
warm
having a sensation of heat, esp