have you previously been treated for it

listen to the pronunciation of have you previously been treated for it
İngilizce - Türkçe
bunun için daha önceden bir tedavi gördünüz mü
have you previously been treated for it

  Türkçe nasıl söylenir

  häv yu priviısli bın tritıd fôr ît

  Telaffuz

  /ˈhav ˈyo͞o ˈprēvēəslē bən ˈtrētəd ˈfôr ət/ /ˈhæv ˈjuː ˈpriːviːəsliː bən ˈtriːtəd ˈfɔːr ɪt/

  Günün kelimesi

  exigent