have you previously been treated for it

listen to the pronunciation of have you previously been treated for it
Englisch - Türkisch
bunun için daha önceden bir tedavi gördünüz mü
have you previously been treated for it

  Türkische aussprache

  häv yu priviısli bın tritıd fôr ît

  Aussprache

  /ˈhav ˈyo͞o ˈprēvēəslē bən ˈtrētəd ˈfôr ət/ /ˈhæv ˈjuː ˈpriːviːəsliː bən ˈtriːtəd ˈfɔːr ɪt/

  Wort des Tages

  materfamilias
Favoriten